Album ảnh

  • Bánh máy bay [MS_V062]
  • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
  • Bánh ô tô [MS_V061]
  • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
1 2 3 4 5 6 7 Next