Bánh phương tiện giao thông

Tôi bắt đầu nghề bánh với thâm niên 10 năm làm kỹ sư cầu đường, có lẽ đó là một lợi thế không nhỏ khi tôi làm các loại bánh về phương tiện giao thông.

Thực ra khi còn ở trên ghế nhà trường, chúng tôi không học về những phương tiện đi lại, mà chỉ được nghiên cứu cấu tạo của những loại máy móc xây dựng khác, nhưng những nền tảng đó cùng với một chút khéo léo của đôi bàn tay cũng đủ để giúp tôi có thể cách điệu hóa và tạo ra những chiếc xe sống động với nhiều màu sắc rực rỡ.

 

 • Bánh máy bay [MS_V062]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh ô tô [MS_V061]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh máy bay [MS_V060]
 • Bánh bọc đường dẻo (fondant) có đường kính 20, cao 12-14cm. Khi đặt bánh các ...
 • Bánh ô tô [MS_V057]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh ô tô [MS_V056]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh ô tô [MS_V055]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh ô tô [MS_V054]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh ô tô [MS_V053]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh ô tô [MS_V052]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
 • Bánh ô tô [MS_V051]
 • Bánh kem tươi/ kem bơ có đường kính 23cm, cao 12cm, trang trí tạo hình bằng fondant ...
1 2 3 4 5 6 Next