Các bánh khác

 • Mousse chanh leo
 • Hộp đựng mousse có kích thước 15x10cm, cao 5cm với đầy đủ 3 lớp gato, mousse và ...
 • Caramen
 • Được làm hoàn toàn từ trứng gà và sữa tươi, sẽ đem lại cho bạn cảm giác ...
 • Caramen
 • Được làm hoàn toàn từ trứng gà và sữa tươi, sẽ đem lại cho bạn cảm giác ...
 • Caramen
 • Được làm hoàn toàn từ trứng gà và sữa tươi, sẽ đem lại cho bạn cảm giác ...
 • Caramen
 • Được làm hoàn toàn từ trứng gà và sữa tươi, sẽ đem lại cho bạn cảm giác ...
 • Caramen
 • Được làm hoàn toàn từ trứng gà và sữa tươi, sẽ đem lại cho bạn cảm giác ...
 • Mousse chocolate
 • Cốc đựng mousse có kích thước 7x7cm, cao 5cm với 2 lớp gato, mousse và chocolate bào ...
 • Mousse chanh leo
 • Hộp đựng mousse có kích thước 15x10cm, cao 5cm với đầy đủ 3 lớp gato, mousse và ...
 • Mousse chanh leo
 • Cốc đựng mousse có kích thước 7x7cm, cao 5cm với đầy đủ 3 lớp gato, mousse và ...
 • Mousse chanh leo
 • Bánh có đường kinh 25cm, cao 7cm, trang trí viền bằng kem tươi
1 2 3 Next